Privātuma politika - Alder
Privātuma politika - Alder
Konsultācijas meža atjaunošanas, kopšanas, izmantošanas, vides aizsardzības, meža infrastruktūras, rekreācijas u. c. jautājumos atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Alder – tas ir mežizstrādes uzņēmums, kas Jums palīdzēs visos ar mežu saistītos jautājumos!
meža konsultācijas
16734
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16734,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive
 

SIA “Alder” (turpmāk – “uzņēmums” vai “mēs”) ciena tavu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika). Šajā Privātuma politikā mēs informēsim tevi par to, kā apstrādājam tavus personas datus. Mēs apņemamies būt atklāti pret tevi un sniegt skaidru, saprotamu informāciju par to, kādus personas datus mēs apstrādājam, kāds ir apstrādes nolūks, cik ilgi mēs uzglabājam personas datus un kāds ir apstrādes juridiskais pamats, kā arī citu informāciju, kāda mums jāsniedz saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

 

1. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc to darām?
Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus par tevi, un apstrādei ir šāds nolūks un juridiskais pamats:

1.1. Darbā pieņemšana (ieskaitot praksi)
Personas datu kategorijas
• Vārds
• Uzvārds
• Kontaktinformācija
• Adrese
• Darba pieredze
• Izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus)
• Valodu prasme
• Vēlamais atalgojums
• Kontaktinformācija atsauksmju saņemšanai
• Citas prasmes atbilstoši amatam, kam esi pieteicies
• Intervijas piezīmes (šādas piezīmes var ietvert arī tavas atbilstības novērtējumu).

Apstrādes juridiskais pamats:
Tava piekrišana – piesakoties uz mūsu izsludinātajām vakancēm, tu piekrīti savā CV un pieteikuma vēstulē norādīto personas datu apstrādei.
Dažreiz mēs uzglabājam tavus personas datus savu likumīgo tiesību aizsardzībai, piem., gadījumā, ja tu ierosini lietu par diskrimināciju saistībā ar mūsu atlases procesu konkrētam amatam. Šādā gadījumā personas datu apstrādes pamats ir mūsu tiesību aizstāvības likumīgās intereses.
Mēs apstrādājam tavus personas datus atlases procesa administrācijas nolūkā, piemēram, lai atsauktos uz tavu pieteikumu un atbilstoši ar tevi sazinātos (piem., uzaicinātu uz interviju). Mēs apstrādājam tavus personas datus arī tāpēc, lai izvērtētu tavu pieteikumu, tostarp noteiktu, vai esi piemērots konkrētam amatam, vai tava izglītība, pieredze un valodu prasme atbilst amata prasībām, un vai atalgojuma līmenis ir samērojams ar vēlamo. Atlases procesā mēs intervijās varam veikt piezīmes, kas var ietvert personas datus. Šādus datus apstrādā, lai izvērtētu tavu atbilstību amatam, kam esi pieteicies.
Lūdzu, ņem vērā, ka mēs izmantosim tavus pieteikuma datus tikai atlases procesā uz amatu, kam esi pieteicies. Ja izlemsim apstrādāt tavus personas datus citā nolūkā nekā tas, ar kādu dati sākotnēji savākti, mēs pirms apstrādes sākuma tevi informēsim un nepieciešamības gadījumā lūgsim tavu piekrišanu. Piemēram, ja apstrādājam tavus personas datus atlases procesā konkrētam amatam, mēs varam lūgt tavu piekrišanu nākotnē apstrādāt tavus personas datus saistībā ar citu amatu gadījumos, kad uzskatām, ka tu būtu piemērots citam amatam mūsu uzņēmumā. Ja tu piekritīsi, mēs apstrādāsim tavus datus atlases procesos nākotnē, un tu kļūsi par daļu no mūsu “talantu bāzes”.
Ja kandidāts ir norādījis atsauksmes sniedzēju, mēs apstrādājam arī atsauksmes sniedzēja kontaktinformāciju, lai atlases procesā varētu izvērtēt atsauksmes.
Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu iesniedz pieteikumu (savu CV un pieteikuma vēstuli). Mēs varam vākt personas datus no personāla atlases uzņēmumiem, karjeras portāliem vai datubāzēm kā, piemēram, CV Online vai darba aģentūrām, kā arī no izglītības iestādēm vai organizācijām.
Pieteikumu iesniedz brīvprātīgi, tu pats vari izvēlēties, kādus personas datus gribi sniegt un kādā apmērā. Dažos gadījumos, atkarībā no konkrētā amata, mēs varam lūgt papildinformāciju, piemēram, informāciju par tavu vadītāja apliecību. Tu esi atbildīgs par sniegtās personīgās informācijas derīgumu un patiesumu. Izvērtējot pieteikumu, mēs apstrādāsim personas datus, kas ietverti CV un pieteikuma vēstulē. Ja būsi sniedzis informāciju, kas nav nepieciešama atlases procesam, šo informāciju neņemsim vērā.
Lūdzu, atceries – tu nevarēsi piedalīties atlases procesā gadījumā, ja izvēlēsies nesniegt savus personas datus.
Pieteikumu vari iesniegt tad, ja tev ir vismaz 18 gadi. Ja tev vēl nav 18 gadu, tavi pārstāvji ir tavi likumīgie aizbildņi (izņemot īpašus gadījumus, kad atļauts iesniegt pieteikumu no 15 gadu vecuma).

Tavus personas datus uzglabā papīra un digitālā formātā. Datu uzglabāšanas laikposms nav ilgāks par 3 mēnešiem pēc tam, kad slēgta vakance, kurai biji pieteicies. Gadījumā, ja piekrīti nākotnē piedalīties atlases procesā uz citu vakanci, mēs uzglabāsim tavus personas datus ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu no brīža, kad šī piekrišana saņemta.
Mēs nosūtām tavus personas datus mūsu datu apstrādātājiem, piem., tiem, kas mums sniedz IT uzturēšanas pakalpojumus utt.

 

1.2. Sabiedriskās attiecības
Personas datu kategorijas:
• Vārds
• Uzvārds
• Uzņēmums (plašsaziņas līdzeklis)
• E-pasta adrese
• Tālruņa numurs
• Adrese
• Sociālo tīklu (Messenger, Viber, WhatsApp, utt.) konts vai citu komunikācijas kanālu (piemēram, Skype) konts

Apstrādes juridiskais pamats:
Personas datu apstrādes pamatā ir tava piekrišana vai arī mūsu likumīgās intereses, šajā gadījumā sabiedrisko attiecību jomā.
Mēs apstrādājam tavus personas datus ar nolūku izplatīt nozīmīgu informāciju sabiedrībai vai atsevišķām sabiedrības grupām. Ja tu vēlies saņemt uzņēmuma korporatīvos jaunumus, mēs vācam noteiktu informāciju par tevi. Mēs izmantojam šos datus, lai nosūtītu tev mūsu uzņēmuma korporatīvos jaunumus, piemēram, paziņojumus presei (e-pasta vēstulē), ielūgumus (e-pasta vēstulē vai rakstiski uz norādītu adresi) un sazinātos ar tevi steidzamos gadījumos, kad jāsniedz tev svarīga, sabiedriski svarīga uzņēmuma informācija (izmantojot tālruņa numuru, sociālos medijus (Messenger, Viber, WhatsApp utt.) vai citus komunikācijas kanālus (piemēram, Skype)).
Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu mums sniedz personas datus, e-pasta vēstulē (piemēram, uz adresi info@lignum.lv) izsakot sabiedrisko attiecību vai mārketinga speciālistiem vēlēšanos saņemt uzņēmuma jaunumus, vai arī piekrīti saņemt jaunumus, apmeklējot mūsu pasākumus vai tieši sazinoties ar uzņēmuma mārketinga vai sabiedrisko attiecību pārstāvjiem.

Tev nav pienākuma sniegt visus personas datus, bet tikai tos, ko tu vēlētos izmantot saziņai ar mums (piemēram, norādīt tikai uzņēmuma nosaukumu un e-pasta adresi). Nesniedzot savus datus, tu nesaņemsi uzņēmuma jaunumus. Ja mūsu sūtītā informācija tev nav svarīga, tu vari atteikties no šīs informācijas saņemšanas, paziņojot par to e-pasta vēstulē uzņēmuma sabiedrisko attiecību vai mārketinga speciālistiem.
Tavus personas datus mēs uzglabāsim tik ilgi, līdz tu atteiksies no uzņēmuma jaunumu saņemšanas vai citā veidā pieprasīsi dzēst savus datus, vai arī mēs uzzināsim, ka saņēmējs vairs nav pieejams (piem., saņemsim automātisku paziņojumu par to, ka konkrētā persona vairs nestrādā konkrētajā plašsaziņas līdzeklī, vai arī e-pasta adrese vairs neeksistē), vai arī 5 gadus pēc reģistrācijas. Sarakstu ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem pasākumā uzglabāsim 2 gadus pēc pasākuma beigām, bet sarakstu ar citiem dalībniekiem – 1 mēnesi pēc pasākuma beigām. Ja īpašos gadījumos būsim savākuši papildu datus, piemēram, par dalībnieku ēdienkarti, šādus datus uzglabāsim ne ilgāk par pasākuma beigām.
Personas datus izpauž uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piem., dažos gadījumos mēs varam nosūtīt tavus personas datus uzņēmuma sabiedrisko attiecību aģentūrai, lai tā mūsu vārdā publicētu informāciju, datu apstrādātājiem, piem., tādiem, kas sniedz mums IT uzturēšanas pasākumus utt.

 

1.3. Vienošanās ar fiziskām personām, ieskaitot saņemtos/izrakstītos rēķinus
1.3.1. Vienošanās ar fiziskām personām
Personas datu kategorijas
• Vārds
• Uzvārds
• Dzimšanas datums vai personas kods
• PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja reģistrēts PVN maksātājs)
• Saimnieciskās darbības veicēja apliecības numurs;
• Adrese
• Kontaktinformācija – e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs.

Apstrādes juridiskais pamats

Mēs apstrādājam personas datus, lai pildītu ar tevi noslēgtā līguma nosacījumus vai noslēgtu ar tevi līgumu, kā arī, lai pildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktās prasības.
Taču, ja mēs uzglabājam tavus personas datus mūsu likumīgās interešu aizsardzībai, piem., juridisku domstarpību gadījumā, tad šādas personas datu apstrādes pamats ir mūsu tiesību aizstāvības likumīgās intereses.

Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai noslēgtu ar tevi līgumu, pildītu šo līgumu, uzraudzītu tā īstenošanu, veiktu maksājumus saskaņā ar šo līgumu un apstrādātu sūdzības, kas saistītas ar līguma slēgšanu, īstenošanu un/vai izbeigšanu.
Mēs apstrādājam tavus personas datus arī, lai nodrošinātu nodokļu likumdošanai atbilstošas darbības, t. i., lai rīkotos atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem: aprēķinātu nodokļus un informētu atbildīgās institūcijas par saņemtajiem pakalpojumiem un veiktajiem maksājumiem.
Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai nepieciešamības gadījumā varētu piedzīt parādus un/vai iekasēt citus maksājumus un celt, īstenot un aizstāvēt likumīgas prasības saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm.
Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu mums to sniedz, noslēdzot līgumu un/vai sniedzot pakalpojumus (ja par tiem nav noslēgts līgums) saskaņā ar saimnieciskās darbības veikšanas nosacījumiem. Mēs vācam personas datus par tevi no Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes, lai pārbaudītu, vai esi reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs.
Tev jāsniedz mums savs vārds, uzvārds, dzimšanas datums (vai personas kods), PVN maksātāja numurs (ja reģistrēts kā PVN maksātājs), adrese, saimnieciskās sadarbības veicēja apliecības numurs, kā arī kontaktinformācija. Ja tu nesniedz obligāti nepieciešamo informāciju, mēs nevaram noslēgt ar tevi līgumu un nevaram pirkt tevis sniegtos pakalpojumus.
Tavus personas datus uzglabāsim 10 gadus pēc līguma darbības termiņa beigām. Ja līgumā paredzēts garantijas laiks, kas pārsniedz iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā līdz garantijas laika beigām. Ja līgums ir nepieciešams tiesvedībai, kas ir ilgāka par iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, tad visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā gadu pēc atbildīgās institūcijas galīgā lēmuma pieņemšanas. Ja esi sniedzis mums pakalpojumus, bet ar tevi nav slēgts līgums, tavus personas datus uzglabā 10 gadus pēc pakalpojuma sniegšanas un atbilstošā grāmatvedības dokumenta sagatavošanas.
Mēs nosūtām tavus personas datus bankām, valsts institūcijām (galvenokārt ieņēmumu dienestam), auditoriem, dokumentu arhivēšanas uzņēmumam, juridiskajiem un finanšu konsultantiem, datu apstrādātājiem, piem., IT uzturēšanas uzņēmumiem utt.

 

1.3.2. Rēķini fiziskām personām/no fiziskām personām
Personas datu kategorijas
• Vārds
• Uzvārds
• PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja reģistrēts PVN maksātājs)
• Saimnieciskās darbības veicēja apliecības numurs
• Adrese
• Kontaktinformācija – e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs.

Apstrādes juridiskais pamats
Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai pildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktos pienākumus.
Taču, ja mēs uzglabājam tavus personas datus mūsu likumīgo interešu aizsardzības nolūkā, piem., lai piedzītu parādus un/vai iekasētu citus maksājumus, šajā gadījumā personas datu apstrādes pamats ir mūsu likumīgo tiesību aizstāvība.
Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai varētu atbilstoši izrakstīt/saņemt rēķinus, t. i., saskaņā ar likumdošanas prasībām un lai varētu nodrošināt Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamās informācijas pareizību. Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai nepieciešamības gadījumā varētu piedzīt parādus un/vai iekasēt citus maksājumus un celt, īstenot un aizstāvēt likumīgas prasības saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm.
Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu mums to sniedz, lai izrakstītu rēķinu par nopirktajām precēm un pakalpojumiem, vai arī, kad tu izraksti šādu rēķinu mums.
Kad mēs izrakstām rēķinus, tev jāsniedz mums savs vārds, uzvārds, PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja reģistrēts PVN maksātājs), adrese, saimnieciskās darbības veicēja apliecības numurs. Ja tu nesniedz prasīto obligāto informāciju, mēs nevaram izrakstīt tev rēķinu.
Tavus personas datus uzglabā 10 gadus pēc rēķina izrakstīšanas/saņemšanas.
Mēs nosūtām tavus personas datus bankām, valsts institūcijām (galvenokārt, Valsts ieņēmumu dienestam), auditoriem, dokumentu arhivēšanas uzņēmumam, juridiskajiem un finanšu konsultantiem, datu apstrādātājiem, piem., IT uzturēšanas uzņēmumiem utt.

 

1.4. Uzņēmējdarbības partneru vai potenciālo uzņēmējdarbības partneru darbinieku/pārstāvju personas dati

Personas datu kategorijas
• Vārds
• Uzvārds
• E-pasta adrese
• Tālruņa numurs
• Amats.

Apstrādes juridiskais pamats
Likumīgās intereses slēgt un īstenot vienošanās ar uzņēmējdarbības partneriem un veidot jaunas uzņēmējdarbības attiecības ar potenciāliem uzņēmējdarbības partneriem.
Mēs apstrādājam tavus personas datus kā uzņēmējdarbības partnera darbinieka/pārstāvja datus, lai parakstītu vienošanās, īstenotu tās un/vai sazinātos ar vienošanās īstenošanu saistītos jautājumos.
Mēs apstrādājam tavus personas datus kā potenciālā uzņēmējdarbības partnera darbinieka/pārstāvja datus, lai veidotu jaunas uzņēmējdarbības attiecības (piem., saņemot komerciālus piedāvājumus mūsu konkursos).
Mēs iegūstam tavus personas datus no tevis vai mūsu uzņēmējdarbības partneriem vai potenciālajiem uzņēmējdarbības partneriem.
Tavus personas datus kā uzņēmējdarbības partnera darbinieka/pārstāvja datus uzglabā 10 gadus pēc līguma darbības termiņa beigām. Ja līgumā paredzēts garantijas laiks, kas pārsniedz iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā līdz garantijas laika beigām. Ja līgums ir nepieciešams tiesvedībai, kas ir ilgāka par iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, tad visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā gadu pēc atbildīgās institūcijas galīgā lēmuma pieņemšanas.
Tavus personas datus kā potenciālā uzņēmējdarbības partnera/pārstāvja datus uzglabā līdz konkursa beigām.
Mēs varam atklāt tavus personas datus auditoriem, valsts institūcijām (galvenokārt, Valsts ieņēmumu dienestam), finanšu un juridiskajiem konsultantiem, datu apstrādātājiem, piem., dokumentu arhivēšanas uzņēmumam, IT uzturēšanas uzņēmumiem utt.

 

2. Kam mēs izpaužam personas datus?

Mēs izpaužam tavus personas datus:

a) uzņēmumiem, ar ko sadarbojamies.
Personas datus izpauž uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus un ir minēti katrā sadaļā. Šiem uzņēmumiem ir atbilstoši jānodrošina tavu personas datu drošība, uzņēmumi nedrīkst izmantot datus neatļautiem nolūkiem, un tiem ir jānodrošina, lai tāpat rīkotos arī to piegādātāji;

b) valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī citām personām, kas pilda likumā noteiktās funkcijas.
Mēs nosūtām tavus personas datus valsts un pašvaldību iestādēm un citām personām, kas pilda likumā noteiktās funkcijas, saskaņā ar šo iestāžu vai personu pieprasījumu, vai arī, lai īstenotu mūsu likumīgās tiesības celt, īstenot un aizstāvēt likumīgas prasības.

 

3. Personas datu aizsardzība
Attiecībā uz tevis sniegtajiem personas datiem mēs ievērojam šādus piesardzības pasākumus:

a) drošība.
Tavu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Tavus personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam;

b) nosūtīšana pāri robežai.
Alder apņemas nenodot Jūsu personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumu, ja Jūs esat devis tiešu piekrišanu tam.
Vairāk informācijas par personas datu aizsardzības pasākumiem var iegūt, iesniedzot mums atbilstošu iesniegumu.

 

4. Tavas tiesības

Tev ir tiesības:
a) piekļūt saviem datiem – tev ir tiesības iegūt no mums informāciju par to, vai mēs apstrādājam tavus personas datus un gadījumos, kad tā ir, piekļūt saviem personas datiem;
b) labot savus datus – tev ir tiesības pieprasīt, lai mēs izlabojam nepareizus personas datus;
c) dzēst savus datus – zināmos apstākļos tev var būt tiesības uz tavu personas datu dzēšanu; šīs tiesības nav spēkā tad, ja apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu vārda un informācijas brīvību, lai pildītu likumā noteiktās prasības vai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
d) noteiktos gadījumos personīgi saņemt vai nosūtīt savus personas datus citam uzņēmumam (šīs tiesības sauc par tiesībām uz datu pārnešanu). Šīs tiesības attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir tava piekrišana vai līgums, kā arī tad, kad apstrāde notiek automatizēti;
e) ierobežot savu datu apstrādi – noteiktos apstākļos tev ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi;
f) iebilst pret savu datu apstrādi – tev ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam tavus datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses;
g) iebilst pret savu datu apstrādi – tev ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam tavus datus tiešā mārketinga nolūkā;

h) jebkurā laikā atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei.
Lai īstenotu minētās tiesības, lūdzu, iesniedz mums vai Datu aizsardzības speciālistam rakstisku pieprasījumu (kontaktinformācija minēta tālāk).
Gadījumā, ja uzskati, ka mēs neapstrādājam personas datus atbilstoši piemērojamai likumdošanai, tev ir tiesības sūdzēties Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv).

 

5. Izmaiņas mūsu privātuma politikā

Mēs regulāri pārskatām savu privātuma politiku. Šī privātuma politika ir atjaunināta 2018. gada 28. jūnijā.

 

6. Kontakti

Ja tev ir jautājumi par tavu personas datu apstrādi, prasības vai arī tu vēlētos sniegt atsauksmi, lūdzu, sazinies ar mums:
SIA Alder, reģistrācijas numurs: 40103517279, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 96/98 – 12, Rīga, LV-1001, Latvija, tālruņa numurs: +371 277 88065, e-pasta adrese: info@alder.lv.

Datu aizsardzības speciālists: info@alder.lv.

Tu vari sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu arī nosūtot mums vēstuli uz iepriekš minēto adresi, ar norādi, ka tā ir Datu aizsardzības speciālistam.