Stigošanas un dastošana - Alder
Stigošanas un dastošana - Alder
15846
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15846,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive
 

Stigošanas un dastošana

About This Project

Stigošana un dastošana

Dastošana augošu koku caurmēra mērīšana un sadalīšana pa sugām un koku tehniskā derīguma kategorijām vai konkrētiem sortimentiem. Dastošana ir nepieciešama, lai noteiktu precīzu koksnes krāju cirsmā. Dastošanā tiek uzmērīti visi meža nogabalā esošie koki, tiem uzmēra caurmēru 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla, kā arī tiek mērīti koku augstumi.

Dastošanas mērķis ir noteikt koku diametru, sugu un augstumu. Pēc dastošanas rezultātu apkopošanas meža īpašniekam ir precīza informācija par kokmateriālu apjomu un to vērtību, kura nodrošina īpašniekam kontroli gadījumos, kad notiek meža ciršana vai īpašuma pārdošana.

Stigošana ir robežu iezīmēšana. Cirsmas robežas apvidū iezīmē tā, lai tās ir skaidri redzamas. Par skaidri redzamu cirsmas robežu apvidū ir uzskatāma mežaudze līdz 20 gadu vecumam, izcirtums, zeme, kuras zemes lietošanas veids nav mežs, robežstiga, meža infrastruktūras objekts vai apvidū ar krāsu, lenti vai vizūrstigu iezīmēta cirsmas robeža. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs par to, lai cirsmas robežas atbilstu Valsts meža dienestā iesniegtajai skicei.