Portfolio Archive - Alder
Portfolio Archive - Alder
0
archive,post-type-archive,post-type-archive-portfolio_page,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive
 

Archive

26 Aug Īpašumu pirkšana

MEŽA UN ZEMJU ĪPAŠUMU PIRKŠANA Uzņēmums SIA “Alder” iepērk meža īpašumus, cirsmas un lauksaimniecības zemi visā Latvijas teritorijā. Mēs piedāvāsim vislabāko cenu jūsu īpašuma iegādei — atbilstoši šī brīža tirgus specifikai. Jūsu īpašumam tiks nodrošināta turpmākā attīstība. Par samaksu vienosimies jums ērtā veidā. Veicot darījumu, iespējami norēķini...

Read More

25 Aug Stigošanas un dastošana

Stigošana un dastošana Dastošana augošu koku caurmēra mērīšana un sadalīšana pa sugām un koku tehniskā derīguma kategorijām vai konkrētiem sortimentiem. Dastošana ir nepieciešama, lai noteiktu precīzu koksnes krāju cirsmā. Dastošanā tiek uzmērīti visi meža nogabalā esošie koki, tiem uzmēra caurmēru 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla,...

Read More

25 Aug Meža inventarizācija

Meža inventarizācija Taksācijas sagatavošana Meža taksācija ir meža inventarizācija, kas nodrošina informācijas iegūšanu par mežu un tās dokumentēšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Meža apsaimniekošanas plāns tiek izstrādāts, pamatojoties uz meža inventarizāciju. Meža inventarizācija ir nepieciešama, lai varētu veikt saimniecisko darbību mežā. Meža īpašnieka pienākums ir vismaz reizi...

Read More

25 Aug Jaunaudžu kopšana

JAUNAUDŽU KOPŠANA Jaunaudžu kopšanas uzdevums ir izveidot vēlamo kokaudzes sastāvu ar noteiktu koku skaitu, lai nodrošinātu kokiem pietiekamu augšanas telpu. Ja kopšanas cirtes ir veiktas savlaicīgi un pareizi, tad ir iespējams izaudzēt augstražīgas un noturīgas mežaudzes. Jaunaudžu kopšanu veic ar mērķi veicināt konkrētiem meža augšanas apstākļiem vislabāk...

Read More

25 Aug Meža atjaunošana

MEŽA ATJAUNOŠANA Meža atjaunošana ir komplekss, sarežģīts un rūpīgi plānojams darbs, kas jādara secīgi. Mežus atjauno vai nu mākslīgi, tos stādot un sējot, vai arī izcirstajām teritorijām ļauj atjaunoties dabiski. Mākslīgā meža atjaunošana ietver: * augsnes gatavošanu; * kultūru ierīkošanu — katrai atjaunojamajai platībai atsevišķi mēs nosakām piemērotāko stādāmā materiāla...

Read More

25 Aug Mežistrāde

MEŽISTRĀDE Veicot mežizstrādi, ikviens meža īpašnieks ir ieinteresēts gūt pēc iespējas lielāku ekonomisko labumu, un mums ir izstrādāts optimāls modelis šī procesa efektivizācijai. SIA “Alder” sniedz kompleksu mežistrādes pakalpojumu klāstu — meža ciršanu, pievešanu, izvešanu. Mūsu uzņēmums mežistrādi veic, izmantojot mūsdienīgāko mežistrādes tehniku. Profesionāli un labi apmācīti speciālisti ir...

Read More